Anna och Valle skötte förtäringen, det var en massa korv,bullar,kakor, kaffe etc