"lilleman" får hjälp att hitta tutten första gången