Uppe på snökullen

Vilda 

Äldst och yngst (Donna 11 år och Vilda 3 månader)

 

Donna, Alice och lilla Vilda

Vilda i snögrottan